ClickCease
Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden

Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden

Delen
Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden
Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden

Van Wierhuizen tot Achlum, Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden

Dit boek biedt u een inkijkje in de moderne terpen- en wierdenarcheologie. Het begint met twee artikelen over de geschiedenis van het onderzoek en van de vereniging, gevolgd door een enthousiasmerend verhaal over het recente stijlkantenonderzoek in Friesland, vanuit het perspectief van een van de deelnemende vrijwilligers.
€ 25,00
Artikelcode: 72171489
Levertijd: ca. 2 dagen
SKU
72171489

Dit jaar, 2016, is het honderd jaar geleden dat de Vereniging voor Terpenonderzoek werd opgericht. De vereniging hee dus iets te vieren en doet dat ook, onder andere door de uitgave van dit jubileumboek. Andere jubileumactiviteiten dit jaar waren een tentoonstelling in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, een feestelijke jaarvergadering met korte excursie naar Wierhuizen, waar het allemaal begon, en een meerdaagse excursie naar de westkust van Sleeswijk-Holstein, het gebied van de Halligen. De titel van dit boek, Van Wierhuizen tot Achlum, verwijst naar het oudste en het meest recente onderzoek waar de vereniging een bijdrage aan hee kunnen leveren. Tegelijk liggen deze plaatsen ook vrijwel aan de uiterste grenzen van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdengebied, Achlum in het westen en Wierhuizen in het oosten.

Van meet af aan was het doel van de vereniging het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in terpen en wierden. De directe aanleiding was het verdwijnen van terpen en wierden, en daarmee van een rijk archeologisch bodemarchief, door de grootschalige commerciële afgravingen die in de tweede hel van de 19e eeuw en de eerste hel van de 20e eeuw plaatsvonden. De vereniging fungeerde tot 1971 als een subsidiekanaal, waarlangs alle bijdragen aan het onderzoek in Groningen en Friesland, zowel van overheden als van particulieren, naar het Biologisch-Archeologisch Instituut (het BAI) werden gesluisd. Het BAI was het instituut dat het archeologisch onderzoek in Noord-Nederland uitvoerde. Egge Knol beschrij het allemaal in het eerste hoofdstuk van dit boek. Ook nu nog steunt de Vereniging het wetenschappelijk terpen- en wierdenonderzoek. Zij doet dat door het publiceren van onderzoeksresultaten (een kostenpost die er in onderzoeksbegrotingen vaak bij inschiet) en het subsidiëren van de uitgave van proefschrien en andere boeken.

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek is de eerste doelstelling van de vereniging. Sinds de laatste statutenwijziging van 2009 zijn daar nog twee doelstellingen bijgekomen: “de bescherming van terpen en wierden waar deze met gehele of gedeeltelijke ondergang worden bedreigd, en de bekendheid van terpen en wierden en het onderzoek daarvan te vergroten”. Terpen en wierden worden namelijk nog altijd bedreigd, nu vaak door onopzettelijke of bewuste egalisering en door erosie en uitdroging.

Voor een goede bescherming van terpen en wierden is het in de eerste plaats van groot belang dat de kennis over het rijke verleden van het terpen- en wierdengebied zich verspreidt. Vanuit de instellingen die zich met het wetenschappelijk onderzoek bezighouden moet de kennis over het verleden naar buiten worden gebracht, naar de samenleving, in de eerste plaats die van het terpen- en wierdengebied zelf. Onbekend maakt immers onbemind. Daarom hee de vereniging vanaf het begin het publiceren van archeologisch onderzoek tot haar taken gerekend, in een vorm die ook voor niet-ingewijden toegankelijk is. Dat zijn de Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Anders dan de naam doet vermoeden verschijnen de delen niet jaarlijks, en het zijn ook allang geen interne verenigingsverslagen meer. Op dit moment is de serie Jaarverslagen een boekenreeks, waarin wetenschappelijk archeologisch onderzoek op een aansprekende manier voor het voetlicht wordt gebracht. De dertig delen die sinds de oprichting van de vereniging zijn verschenen (vele bestrijken formeel verschillende jaren), ziet u naast dit voorwoord afgebeeld. Dit jubileumboek is het jongste Jaarverslag.

In de archeologie is niet alleen het meest recente onderzoek van belang, zoals in sommige andere wetenschapsgebieden. Het werk van onderzoekspioniers Van Gien en Boeles wordt nog steeds geraadpleegd. De onderzoekers na hen staan op hun schouders, bij wijze van spreken, en kunnen voortbouwen op wat zij zijn begonnen. Door nieuwe vondsten en opgravingen ontstaan nieuwe ideeën maar ook nieuwe vragen, die duidelijk maken dat we nog steeds maar zeer beperkt zicht hebben op het verleden. Een nieuwe generatie archeologen, die deels verenigd zijn onder de paraplu van het Terpencentrum van het GIA, is op dit moment bezig met fris nieuw onderzoek en probeert de unieke archeologie van het terpen- en wierdengebied niet alleen nationaal maar ook internationaal onder de aandacht te brengen, in navolging van Van Gien en Boeles. Het archeologisch onderzoek in terpen en wierden is springlevend.

Dit boek biedt u een inkijkje in de moderne terpen- en wierdenarcheologie. Het begint met twee artikelen over de geschiedenis van het onderzoek en van de vereniging, gevolgd door een enthousiasmerend verhaal over het recente stijlkantenonderzoek in Friesland, vanuit het perspectief van een van de deelnemende vrijwilligers. Het grootste deel van het boek is gewijd aan artikelen die nieuwe inzichten in de bewoningsgeschiedenis en in het leven dat de bewoners van het terpen- en wierdengebied in het verleden presenteren. Ze bieden u tegelijk ook een inkijkje in de keuken van de moderne archeologie. Hoe gaat aardewerkonderzoek in zijn werk en wat kun je daar dan mee? Welke rol spelen natuurwetenschappelijke methoden? Hoe worden grondsporen en vondsten gedateerd? Deze bijdragen laten ook duidelijk zien dat we niet alles kunnen weten. Bijna ieder onderzoek leidt wel tot nieuwe inzichten en harde gegevens, feiten zo u wilt, maar de meeste conclusies hebben de vorm van een hypothese. Ze vertegenwoordigen een tussenstand in het onderzoek. Een hypothese is niet ‘ook maar een mening’, zoals je tegenwoordig nog wel eens hoort. Een hypothese is als een trede op een wenteltrap. Het standpunt van een volgende onderzoeker bevindt zich op de trap misschien recht tegenover een eerdere hypothese, maar is intussen wel een stukje hoger gekomen op de trap.

Dit boek is tot stand gekomen dankzij, in de eerste plaats, de belangeloze medewerking van de auteurs: onderzoekers/lieebbers die het terpen- en wierdenonderzoek een warm hart toedragen. De uitgave van het boek is nancieel ondersteund door het Huis van de Groninger Cultuur, de Stichting J.B. Scholtenfonds, de Ottema-Kingmastichting en de Suzanne Hovingastichting, waarvoor we hen graag willen bedanken. Wij bedanken ook alle instellingen en personen die foto’s en tekeningen ter beschikking hebben gesteld

Schrijf je eigen review
Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reviews schrijven. Log in of maak een account aan

Meer producten van dit merk

We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.