ClickCease

Onze privacy verklaring

Privacyverklaring Detectiespecialist D.J. Laan - Juni 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld.
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.


Over ons
Welkom op onze website! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken.


Algemeen
Detectiespecialist D.J. Laan
KvK 88927016


Contactpersoon

Mathijs Laan
info@djlaan.nl


Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we:

  1. Naam/Bedrijfsnaam
  2. NAW-gegevens
  3. E-mailadres
  4. Telefoonnummer


Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.


Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen, fysiek bij ons in de winkel, telefonisch of per e-mail of na het invullen van een formulier op onze website.


Doeleinden
Om deze reden verwerken wij de persoonsgegevens:
We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Aanvragen:
U kunt bij ons vrijblijvend informatie/offertes aanvragen. Om een aanbod voor u op te kunnen stellen hebben we alle contactgegevens nodig die we hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als u of de onderneming waarvoor u werkt geen klant bij ons wordt, bewaren we de gegevens tot 7 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren we de gegevens graag voor ons eigen beheer en om te kunnen analyseren welke aanbiedingen/offertes we hebben aangeboden.

Klanten:
We verwerken de noodzakelijke (contact)gegevens om bestellingen te kunnen sturen, facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen controleren. We bewaren deze gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment of de laatste factuur (als dat moment later valt). We hebben namelijk een wettelijke verplichting om de facturen en bijbehorende administratie zo lang te bewaren.

Contact en overige vragen:
U kunt met ons contact opnemen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van u hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, uw naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op uw bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 1 jaar na onze laatste communicatie.


Doorgifte:
Ontvangers van persoonsgegevens:

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
- Boekhoudsoftware en onze boekhouder
- IT-ondersteuning
- E-mailbeheerder
- Externe cloudopslag
- Externe e-maildienst
- Betaaldiensten

Links:

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Uw rechten:
We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@djlaan.nl

Inzage, rectificatie en wissing:
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking:
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid:
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken:
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten:
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? u heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies:
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Google Analytics:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. We verzamelen daarmee uw locatie. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden tot 2 jaar na de update bewaard. We hebben bovendien een verwerkersovereenkomst.

Zopim:
Via deze website worden cookies geplaatst van Zopim, om het mogelijk te maken om u via onze chatfunctie bij te staan. Deze cookies van Zopim blijven maximaal 2 jaar opgeslagen. Meer informatie over de cookies van Zopim vind u hier [https://www.zopim.com/privacy.html].

Uitschakelen en verwijderen:
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Wijzigingen:
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.