ClickCease

HERROEPINGSRECHT & RETOURNEREN

U heeft het recht om uw online bestelling binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Detectiespecialist D.J. Laan, Koningstraat 1, 1777 AA Hippolytushoef, Nederland, info@djlaan.nl, +31227-593286) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Retouradres: 
Detectiespecialist D.J. Laan
Koningstraat 1
1777 AA Hippolytushoef 

In de doos: 
- Artikel
- Afzender
- Korte klachtomschrijving (indien van toepassing)
INRUIL OF REPARATIE:

Het opsturen van uw inruil metaaldetector of reparatie is mogelijk, graag na contact (telefonisch of e-mail). 
We vragen u om het artikel zo netjes en compleet mogelijk te versturen, goed verpakt en met afzender. 
U kunt het pakket versturen naar:

Detectiespecialist D.J. Laan
Koningstraat 1
1777 AA Hippolytushoef

In de doos: 
- Artikel
- Afzender
- Eventuele correspondentie